Vòng Quay Mua Ngọc X10,x50,x100

Play Center Play
50/100 point
Quay Càng Nhiều , Cơ Hội Nổ Hũ Càng Cao
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  nic*** TRÚNG HỘP QUÀ MÀU VÀNG 2021-11-10 22:24
  tra**** Đồ 3 sao 2021-11-02 23:26
  bia*** TRÚNG HỘP QUÀ ĐẶC BIỆT ( Nhận được 1 trong 3 phần thưởng : 500tr vàng , 10tr vàng , 200tr vàng ) 2021-11-02 23:26
  bia*** TRÚNG HỘP QUÀ MAY MẮN ( Tăng thêm 10% may mắn trúng hộp quà đặc biệt ) 2021-11-02 23:26
  Van**** Đồ 5 sao.Đồ 3 sao 2021-11-02 23:26
  bia*** TRÚNG HỘP QUÀ MÀU TÍM 2021-11-02 23:26
  bia*** TRÚNG HỘP QUÀ MÀU ĐỎ 2021-11-02 23:26
  Vip**** Đồ 5 sao.Đồ 3 sao 2021-11-02 23:26
  bia*** TRÚNG HỘP QUÀ MÀU VÀNG 2021-11-02 23:25
  bia*** TRÚNG HỘP QUÀ MAY MẮN ( Tăng thêm 10% may mắn trúng hộp quà đặc biệt ) 2021-11-02 23:25
  nlo**** Đồ 5 sao.Đồ 3 sao 2021-11-02 23:25
  bia*** TRÚNG HỘP QUÀ MÀU XANH DƯƠNG 2021-11-02 23:25
  309*** TRÚNG HỘP QUÀ MÀU ĐỎ 2021-10-27 20:04
  nic**** Đồ 5 sao.Đồ 3 sao 2021-10-16 14:54
  kha*** TRÚNG HỘP QUÀ MÀU XANH DƯƠNG 2021-10-16 14:54
  dat*** TRÚNG HỘP QUÀ ĐẶC BIỆT ( Nhận được 1 trong 3 phần thưởng : 500tr vàng , 10tr vàng , 200tr vàng ) 2021-10-14 20:00
  hih**** Đồ 5 sao.Đồ 3 sao 2021-10-14 20:00
  dat*** TRÚNG HỘP QUÀ MAY MẮN ( Tăng thêm 10% may mắn trúng hộp quà đặc biệt ) 2021-10-14 20:00
  dat*** TRÚNG HỘP QUÀ MÀU TÍM 2021-10-14 20:00
  pro**** Đồ 5 sao.Đồ 3 sao 2021-10-14 20:00
  dat*** TRÚNG HỘP QUÀ MÀU XANH DƯƠNG 2021-10-14 20:00
  Hie*** TRÚNG HỘP QUÀ MÀU XANH DƯƠNG 2021-10-14 19:28
  lio**** Đồ 5 sao.Đồ 3 sao 2021-10-14 19:28
  Hie*** TRÚNG HỘP QUÀ MAY MẮN ( Tăng thêm 10% may mắn trúng hộp quà đặc biệt ) 2021-10-14 19:28
  Hie*** TRÚNG HỘP QUÀ ĐẶC BIỆT ( Nhận được 1 trong 3 phần thưởng : 500tr vàng , 10tr vàng , 200tr vàng ) 2021-10-14 19:28
  214**** Đồ 5 sao. 2021-10-14 19:28
  Hie*** TRÚNG HỘP QUÀ MÀU HỒNG 2021-10-14 19:28
  Hie*** TRÚNG HỘP QUÀ MAY MẮN ( Tăng thêm 10% may mắn trúng hộp quà đặc biệt ) 2021-10-14 19:28
  Hie*** TRÚNG HỘP QUÀ MÀU VÀNG 2021-10-14 19:28
  Xem thêm
  Xem tất cả »