Vòng Quay Bò Mộng Xả Ngọc ( New )

Play Center Play
50/100 point
Quay Càng Nhiều , Cơ Hội Nổ Hũ Càng Cao
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  weq*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-06 20:34
  256**** Nhận 9999 Ngọc xanh từ Nổ hũ ( 1500 - 10000 ngọc xanh ) 2022-10-06 19:01
  Hun*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-06 19:01
  443*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-06 14:17
  114**** Trúng 1000 ngọc xanh 2022-10-06 09:52
  one*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-06 09:52
  115*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-06 02:07
  365**** Trúng 555 ngọc xanh 2022-10-05 19:23
  114*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-05 19:23
  peb*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-05 16:31
  855**** Nhận 9999 Ngọc xanh từ Nổ hũ ( 1500 - 10000 ngọc xanh ) 2022-10-04 21:48
  091*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-04 21:48
  Mp3*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-04 19:19
  153**** Trúng 1000 ngọc xanh 2022-10-04 18:24
  Huu*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-04 18:24
  Huh*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-04 17:34
  366**** Trúng 555 ngọc xanh 2022-10-04 07:18
  104*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-04 07:18
  104*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-04 07:17
  365**** Nhận 9999 Ngọc xanh từ Nổ hũ ( 1500 - 10000 ngọc xanh ) 2022-10-04 07:17
  104*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-04 07:17
  itn*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-04 02:01
  244**** Trúng 2022-10-04 01:53
  lnh*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-04 01:53
  171*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-03 23:52
  000*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-03 14:26
  000*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-03 14:20
  Jhj*** Xả Ngọc Xanh ( 10 - 999 Ngọc ) 2022-10-03 12:17
  Xem thêm
  Xem tất cả »